Små forbedringer
18/12/2009

Med den fine forbedring af det nederste af Hulvejen, som beboerne selv har stået for og bekostet, er det blevet muligt at køre alt for stærkt, når man kører ud på Eskegårdsvej. Det var ikke meningen med forbedringen af vejen, og derfor sættes der nu i bogstaveligste forstand en prop i det hul. Det sker i form af forskudte bomme, som Trafik og Veje, så snart der vejrmæssigt er "de rette vilkår for anlægsarbejde", vil opsætte forskudte bomme, hvor de to veje mødes.

I et andet hjørne af byen - hvor det yderste af Agervejs-kvarteret møder Mustrupvej-kvarteret - har stien tendens til at blive en ren sø, så snart det regner det mindste. Derfor søger både fodgængere og cyklister ud i græsset, som hurtigt udvikler sig til det rene kvikgræs.
Dét sætter afdelingen for Grønne Områder også en stopper for, når "forholdene bliver til at arbejde med maskiner" - og når der er et nyt budget at arbejde med.

/BiJ