94 børn skrevet ind
16/1/2010

Da indskrivningen til børnehaveklasserne på Mårslet Skole sluttede, havde 94 børn skrevet sig ind. Tre af dem var børn udenfor skoledistriktet. Dem afgør skolen ikke selv, om der er plads til.
Det er for tidligt at melde ud, om resultatet af det store antal børn bliver fire klasser med 23-25 elever, eller om det bliver fem små klasser. De to foregående år har skolen fået færre børn, end prognoserne viste. I år er det tættere på det, skolen på forhånd havde forventet.
Det endelige antal klasser vil blive disponeret ca. 1. marts.
Hvorvidt de nye børn også kan være med til at tage en ombygget og udvidet skole i brug afhænger af andre faktorer end skole og bygherre. Byggeriet står således helt stille lige nu pga. vejret. Umiddelbart mener bygherren, at skolen stadig kan tage lokalerne i brug efter ferien.
Tegningerne af byggeriet hænger på gangen ved kontoret, hvor alle kan komme og se dem.
/BiJ

link