Repræsentantskabsmøde
25/1/2010

Når Fællesrådet holder repræsentantskabsmøde tirsdag d. 23/2, er der adgang for alle interesserede, selvom det kun er medlemsforeningerne, der har stemmeret.

Fællesrådets forretningsudvalg opfordrer alle, der er interesset i vores lokalsamfund, til at komme og være med.

Som man kan se af indkaldelsen er der en f.eks. beretning om arbejdet i 2009 - og fremlæggelse af forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i 2010.

Der er valg til tre poster i FU, blandt andet til formandsposten, hvor Keld Schmidt-Møller ikke genopstiller.
Der skal også vælges en ny suppleant.

Det hele starter kl. 19.30 i Borgerhuset, Banevej 2.

Mårslet Fællesråd / Kurt Søe

link email