Jens Thomsen ny formand
24/2/2010

Gårdejer Jens Thomsen blev i aftes valgt som ny formand for Fællesrådets forretningudvalg. Keld Schmidt-Møller, som har været formand over to perioder, ønskede at fratræde, og Jens Thomsen, som har været suppleant et år, stillede "sit kandidatur til rådighed", som det blev formuleret. Han blev valgt uden modkandidat.

Selv om et formandsskifte altid bringer nye farver og nuancer til en hvilken som helst forening, blev skiftet i dramatik klart overgået af valget til 2. suppleant-posten. Her stillede først Sven Voxtorp op - han havde aftenen igennem benyttet flere lejligheder til at bide det afgående Fællesråd i haserne på områder som "censur", "lukket debat på maarslet.net"og "Fællesrådet har ikke byens opbakning".
Da Sven Voxtorp stillede op, fulgte Per Henrik Hansen trop - og så kom også Søren Byriel fra 8320.dk på banen. Sven Voxtorp erklærede sig dernæst i en slags valgforbund med Søren Byriel, hvorfor Voxtorp altså trak sig inden afstemningen.
Per Henrik Hansen vandt den skriftlige afstemning med 32 stemmer mod Søren Byriels 15 - 1 enkelt stemme var blank.

Afstemningen om suppleant-posten var sidste punkt på en aften, der overordnet var præget af tre ting. Dels et par ønsker til trafik-saneringer i den sydlige udkant af byen, hvor der mangler fortove på smalle veje med meget trafik og mange børn. Dels en intens undertone af utilfredshed fra Sven Voxtorps side. Og sidst, men ikke mindst, et strømlinet og veltilrettelagt hovedforløb med skriftlig beretning for det afsluttede år, en fyldig oversigt over kommende arbejdsopgaver, veldokumenterede regnskaber, orden i pengesagerne, et veldrevet blad osv.

Læs beretningen via linket nedenfor. En oversigt over kommende arbejdsopgaver vil senere komme i spalte to.

Ud over Jens Thomsen, der rykkede fra en suppleant-post til formandsposten, modtog Lars P. Nielsen og Morten Overgaard genvalg til bestyrelsen. Det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem Margrethe Bogner blev valgt ind som 1. suppleant, Per Henrik Hansen som 2. Flemming Solgaard og Erling Sørensen blev hhv. revisor og revisorsuppleant.
/BiJ

link