Tak for hjælpen
25/4/2010

Tak for en fin ”Hold rent dag” -

Søndag den 18. april var ”Hold rent dag” i Århus Syd. I samme weekend hvor hele landet efterhånden er med til Danmarks Naturfredningsforenings store skralde dag.

Her i Mårslet mener vi efterhånden at kunne konstatere mindre henkastet affald, end da vi startede for 12 år siden. Så de mange frivilliges indsats har hjulpet. Dels ved helt konkret at fjerne skidtet, som andre hensynsløst har smidt eller tabt og dels ved, at de frivillige år efter år har sat fokus på affald!

Så en stor tak for hjælpen til alle dem, som var med til at samle affald den 18. april.

Ud over at der blev gjort et godt stykke arbejde, så var det også en dejlig dag med flot vejr og hyggeligt samvær. Mere end 50 mennesker, børn og voksne var rundt i Mårslet bymidte og langs indfaldsvejene for at gøre rent. De blå spejdere har gjort det til en tradition at lægge vejen forbi og hjælpe til. Det er rigtig dejligt.

I år var vi særlig opmærksomme på rygerne og deres efterladenskaber. Vi vil meget appellere til, at rygerne ikke smider cigaretskod og cigaretpakker ude i naturen. Danmarks Naturfredningsforening skønner, at der bliver smidt ca. 9 mio. cigaretskod i naturen hver dag.

Der er sikkert mange, som synes, at cigaretskod ikke rigtig er affald og hurtig nedbrydes i naturen, men de fleste cigaretter har filter, og det tager op mod 5 år, inden et cigaretskod forsvinder. Så kære rygere, hvis I ikke vil kvitte cigaretterne, så smid dem i hvert fald i skraldespanden, når I er færdige med dem.

Ud over en stor tak til alle de flittige indsamlere skal der også lyde en stor tak til sponsorerne:

- Bager Makaro’s, som leverede de dejligste rundstykker og smør
- Superbrugsen i Mårslet, som leverede øl og sodavand
- Den Grønne Guide i Århus Syd, der leverede handsker, gribetænger og forskellige gaver til indsamlerne
- Århus Kommune leverede affaldsposerne, i øvrigt som led i aktiviteten ”Ren-By-Århus”

Vore lokale sponsorer har fulgt og støttet os i alle 12 år, hjulpet af bageren i Beder et enkelt år. Det er rigtig dejligt med en sådan opbakning til en god tradition.

På gensyn til næste år. Datoen er allerede fastsat til søndag, den 10. april.

Natur- og miljøgruppen ønsker alle mårslettere en dejlig sommer.

Jørgen Brandt Andersen

link email