Mirabellen flytter
6/5/2010

10. maj rykker 46 børn plus personale fra Børnehaven Mirabellen ind i pavillonerne ved siden af Børnehuset Nymarken. Planen er, at de skal bo der i ca. to måneder, mens Mirabellen bliver bygget om.

”Mirabellen skal fremover være en integreret institution, og vi udvider med en vuggestuegruppe på 12 børn. Vi satser på at rykke tilbage til Borrevænget midt i juli, og de nye vuggestuebørn starter op fra 16. august." Det fortæller pædagogisk leder Kenneth Lilijegren.

På grund af pladsforholdene vil skolebørnsgruppen komme på rigtig mange ture ud af huset, mens mellem- og småbørnsgruppen en stor del af tiden kommer til at benytte legepladsen hos nabobørnene i Børnehuset Nymarken.

Ifølge Kenneth Liljegren vil man gøre rigtig meget for at tage så meget hensyn som muligt til alle de parter, som bliver berørt af den midlertidige flytning.

/PiE