Håb om bedre koordinering
26/6/2010

Bybus-planlæggerne i kommunen og Midttrafik vil bestræbe sig på at koordinere afgangstiderne bedre, så bus og tog mellem Mårslet og Århus fremover ikke vil køre næsten samtidig, men mere forskudt end i dag.
Det er det eneste konkrete resultat af Fællesrådets høringssvar om forslaget til fremtidig bustrafik i Århus Kommune. Ønsket om flere og hurtigere forbindelser fra Mårslet er ikke blevet opfyldt.
Heller ikke ønsket fra Hørret om fortsat af få bussen ind gennem landsbyen er blevet hørt.
”Af hensyn til køretiden og det meget begrænsede antal passagerer i Hørret By skal ny buslinje 19 (der træder i stedet for linje 10, red.) ikke køre ind omkring byen”, lyder begrundelsen fra embedsmændene i den kommunale afdeling Trafik og Veje.
Hele notatet med Trafik og Vejes kommentarer til høringssvarene kan ses via linket. PerHH

link