Helikopter kortlægger
14/8/2010

"Hvad er dette", lød spørgsmålet tidligt lørdag morgen, da "glimtet" på maarslet.net fik tilsendt et billede med en helikopter med en stor "ramme" fastspændt under sig. Helikopteren er ofte - næsten dagligt i perioder - set flyve rundt over Mårslet med den samme ramme under sig.

En læser er nu kommet med et bud på et svar. Det er Leo Madsen på Damgårdstoften. Han skriver, at han selv troede, at der blev taget "gas" på ham, da han første gang fik at vide, at helikopteren er ved at fastlægge områdets grundvandsressourcer - men at informationen skulle være god nok. Helikopteren har ifølge samme kilde hjemme i Beder.
Og besidder nogle yderligere info - f.eks. tekniske - laver vi gerne en opdatering af denne tekst ...

---
Helikopter del 2 (søndag):
I opfølgende mails fra andre brugere af maarslet.net hedder det:
1: Jens Ole Jørgensen oplyser, at dette firma i Beder står for undersøgelserne:
link

2: (Bo Madsen): Region Midtjylland laver grundvandskortlægning:
DR-tv: link
Århus Amt: link
GEUS: link

3: Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen citerer en gammel information fra tilsvarende undersøgelser i Sorø:
"Målingerne udføres fra en helikopter der flyver i ca. 60 meters højde med måleudstyr og en rammeantenne på ca. 16 m x 28 m hængende under helikopteren. Ved målingerne indsamles data om jordens elektriske modstand til en dybde af ca. 120 m. Efterfølgende skal målingerne tolkes og bruges til at få bedre viden om undergrunden. Helikopteren flyver generelt i nord - sydgående målelinjer med en indbyrdes afstand på ca. 165 m. Så vidt muligt vil beboelser og husdyrhold ikke blive overfløjet."
/BiJ

email