Ny sti langs Langballevej
25/8/2010

Straks efter høst vil kommunen anlægge en grussti på sydsiden af Langballevej fra Langballevænget til Hovstien. Det har Henrik Hermansen fra Århus Kommune skrevet til Fællesrådets Natur- og Miljøudvalg.

Mårslet Fællesråd vil sammen med beboerforeningen i Langballe arbejde for, at den nye sti bliver forlænget, så der kommer stiforbindelse hele vejen fra Mårslet til Langballe. En forlængelse kan dog tidligst komme på plads næste år.

Til gengæld for første etape af Langballestien har kommunen droppet en plan om at etablere en sti langs Bedervej, fra Vilhelmsborg-trinbrættet mod Mårslet.

Det viste sig for svært at få denne sti til at krydse jernbanen på en sikker måde.

Stiplanerne var oppe på det seneste møde i Fællesrådets FU. Klik på linket for at se hele referatet af mødet.

PerHH.

link