Trafikprioritering
4/10/2010

Tirsdag d. 28/9 var Fællesrådets FU og de øvrige fællesråd i Århus syd inviteret til møde med kommunens Trafik og Veje.
Emnet var prioritering af anlægsarbejde i 2011.

Repræsentanter havde flg. prioriteringsliste med i baglommen:

Ud over de igangværende aktiviteter har Mårslet Fællesråd flg. højtprioriterede ønsker til anlægsbudgettet:

Højeste prioritet: Stikryds ved banen Hørretvej.

I øvrigt højt prioriteret:
- Sti langs banen fra Hørretvej til Frøkærparkens forbindelse til Tranbjerg. Herunder forslag om forlængelse af forbindelse til Tranbjerg mod Slet.
- Færdiggørelser af diverse fortov som skal binde de nye løgringe fast.
- Oddervejs fremkommelighed - med forbedrede muligheder for tilkørsel fra Hørretvej.
- Hastighedsbegrænsning 40 km/t hele byen
- Sikring af stikrydsning ved Visbjerg Hegn/Langballevej.

Fællesrådet vil gerne diskutere, hvorvidt et gennemkørselforbud for køretøjer over 3500 kg. over Ellemosevej vil kunne forhindre GPS-kørselsvejledninger i at at sende lastbiler ad de små veje til Mårslet.

Ud over disse prioriteter har vi tre forhold, som vi gerne vil gøre opmærksom på:
- Når den nye busplan træder i kræft forventer vi dels at de nye stoppesteder ved Hørret er helt klar til brug - dels at kommunen har sikret sikre adgangsforhold til disse stoppesteder for brugerne, unge som gamle.
- Grundejerforeningen Ovesdal har i et brev gjort os opmærksomme på at oversigtsforholdene ved udkørsel til Mustrupvej er dårlige på grund af bevoksning i forbindelse med den trafikmængde, som udbygningen i området medført.
Ligeledes er der oversigtsproblemer ved udkørsel fra Mustrupvej til Tandervej - ligeledes pga. bevoksning på privat grund.
Fællesrådet støtter grundejerforeningens ønske om at disse problemer bliver løst sammen med renovering af Mustrupvej.
- Mårslet Menighedsråd har henvendt sig til fællesrådet vedrørende etablering af en fastere belægning af byjorden mellem kirken og Hørretvej.
Fællesrådet støtter menighedsrådet i et ønske om at kommunen går ind i dialog om etablering af en æstetisk acceptabel løsning på problem med at grusbelægningen på vej og parkeringsplads ved kraftigt regnvejr flyttes nedad på arealet.

link email