Nyt læringscenter indvies
26/10/2010

Torsdag den 28. oktober kl. 10.00 indvier Mårslet Skole nye fælleslokaler og det nye Pædagogiske LæringsCenter/ Bibliotek.

På grund af et stærkt stigende elevtal over en længere periode bevilgede byrådet 14.5 millioner til fire fælleslokaler, et nyt musiklokale i det gamle bibliotek og et Pædagogisk Læringscenter.

Nu står den nye bygning på 1000m2 færdig og er klar til at blive indviet af rådmand Jakob Bundsgaard Johansen.

Mårslet Skole er pilotskole i Børn og Unges ”Lyst til at lære” projekt om læringsstile, og der er i indretningen taget udgangspunkt i, at lokalerne skal leve op til den fleksibilitet og mangfoldighed, som arbejdet med elevernes læringsstile forudsætter.

Fælleslokalerne er spændende og anderledes. De er indrettet med nyt design og fleksible anvendelses-muligheder.

SKOLF(Skolernes Læringscenter) har stillet cand.arch./ekstern lektor på Ålborg Universitet Mette Milling til rådighed til at styre en designproces sammen skolens medarbejdere.

Det er resulteret i et spændende lokale, som skal fungere i et 0-18 års perspektiv. Skolens elevråd, børn fra en børnehave og skolebestyrelsen har været indbudt til at give input i processen.

Den masterplan, der kom ud af processen, fordrede at en del af inventaret skulle specialfremstilles, og der blev tænkt i, at møblementet skal have flere forskellige anvendelsesmuligheder.

For at kunne opfylde masterplanen fra dag ét, søgte vi og fik 405.000 kr. i miniRULL (RUm til Leg og Læring) midler.

Med venlig hilsen

Bodil Hvid
skoleleder, Mårslet Skole

link