Skovbørnehaven er truet
4/1/2011

Pressemeddelelse:
Af forældrerådsformand Rakel Yde Olsen

Mårslet Skovbørnehave er truet af lukning. Hvis politikerne i Århus Kommune beslutter at fjerne udetillægget til natur- og skovbørnehaverne, vil hele børnehavens eksistensgrundlag forsvinde.

Hvis udetillægget bliver sparet væk, har vi ikke længere mulighed for de daglige busture til Mariendal med Mårslet Skovbørnehaves 40 børn.

Besparelserne vil betyde en så drastisk reduktion i personaletimer, at det vil være direkte uforsvarligt at tage af sted.

Børnehavens udearealer i Mariendal er ikke hegnet ind, og skal det være forsvarligt for børnehavens personale at passe på vores børn og samtidig holde de påkrævede pauser, er det eksisterende udetillæg en absolut nødvendighed. Uden udetillægget vil dagligdagen i børnehaven helt enkelt ikke kunne hænge sammen.

Hvad er alternativet, hvis børnehaven lukker?
Mårslet Skovbørnehaves forældreråd og forældregruppe håber inderligt, at politikerne når at vågne op og indse, at en fjernelse af udetillægget til kommunens natur- og skovbørnehave vil få meget store konsekvenser.

Hvis Mårslet Skovbørnehave af sikkerhedsmæssige årsager bliver tvunget til en hurtig afvikling, hvor skal vores børn så passes?

Vores opsamlingssted Sneglehuset er under alle omstændigheder for lille til at kunne fungere som ordinær børnehave. Selve opholdsarealerne i Sneglehuset er på 74 kvadratmeter hertil kommer 72 kvadratmeter til personalerum, kontor, køkken, toiletter, vindfang og garderobe.

En hurtig udregning viser, at der er knap to kvadratmeter pr. barn inden døre. Desuden har vi en meget lille legeplads ved Sneglehuset, som på ingen måde kan rumme 40 aktive børn en hel dag i børnehaven. Der er ikke meget børnevelfærd anno 2011 over denne betragtning.

Som forældre til Mårslets skovbørnehavebørn kunne vi godt tænke os at vide, hvor vores børn skal opholde sig, hvis de ikke længere kan komme til Mariendal? Skal børnene fordeles til de andre børnehaver i Mårslet, som allerede er fyldt godt op? Eller får vi måske en helt ny institution i Mårslet, som vi ikke er blevet informeret om? Hvad mon prisen og tidsperspektiverne vil være for sådan én?

Besparelser rammer også dagplejen
Besparelserne vil også komme til at ramme dagplejen i Mårslet. To gange om ugen mødes børn og dagplejere til legestue i Sneglehuset.

I forældrerådet beklager vi, at besparelserne på udetillægget kan blive skyld i, at dagplejen mister denne mulighed, som fungerer til stor tilfredshed for alle parter og er en ekstra gevinst for vores samlede dagtilbud.

Snigløbet af kommunen
Indholdet i kommunes sparekatalog blev offentliggjort den 9. december. Vi havde indtil da forberedt os på den forventede generelle besparelse i dagtilbudsafdelingerne på 1-3 %, men sparekataloget foreslog til vores store overraskelse en yderligere besparelse på 1.5 millioner kroner fordelt på kommunens otte natur- og skovbørnehaver alene.

Efterfølgende har vi selv måttet kontakte kommunen for at få de konkrete tal for Mårslet Skovbørnehave. Svarene fra kommunen kom den 20. december, og først her blev det gennemskueligt for os, at Mårslet Skovbørnehave kan blive tvunget til at lukke.

Mårslet Skovbørnehave står til at miste 521.000 kroner i udetillæg til fordel for et småstedstillæg på 19.000 kroner. Tredje høringsrunde er i gang, og besparelserne står til at blive vedtaget den 26. januar.

Vi føler os mildest talt snigløbet af kommunen. Vi er pludselig under stort pres, og tiden til at udøve vores demokratiske ret i form af høringssvar, foretræde for kommunen og direkte diskussion med politikerne er knap. Helt uacceptabelt!

Kontaktinformationer:
Rakel Yde Olsen, formand for forældrerådet i Mårslet Skovbørnehave
Mustrupvej 185
8320 Mårslet
Mobil: 26 18 29 69
e-mail: rakelyde@hotmail.com