Kommentar til busplaner
28/1/2011

Fællesrådet har indsendt flg. til Midt Trafik i forbindelse med offentliggørelse af køreplanen for linie 19, som skal erstatte 10'eren til august.

Via linket kan du læse den oprindelige indsigelse.


Kære Per Elbæk

Mårslet Fællesråds kommentering af køreplan for rute 19: Mårslet - Tilst
Afgangstider dagtimer - hverdage:
Vi har fra møde med borgere i Mårslet fået forelagt, at en forskydelse af afgange mellem henholdsvis bus og tog er et stort ønske, idet dette vil øge antallet af afgange fra Mårslet. Mårslet Fællesråd støtter naturligvis fuldt ud dette forslag. Vi kan konstatere, at for linie 19's vedkommende i dagtimerne, så ligger afgangene fra Mårslet ganske tæt op ad togets afgangstider. Dette ønskes ændret, således at der kommer forskydning mellem afgangstiderne for henholdsvis bus og tog, jf. henstillingen i Byrådets vedtagelse.
Det er dog dejligt at konstatere, at ønsket om forskydelse af afgangstider er imødekommet for så vidt angår aftentimerne.

Sidste bus til Mårslet fra Park Allé - hverdage:
En ekstra afgang 00:44 mod Mårslet vil være ønskeligt.

Placering af nyt busstoppested ved Hørret:
Vi vil gerne have oplyst, det nye stoppested på Hørretvej påtænkes etableret. Borgere i Hørret er meget bekymrede for, at stoppestedet bliver placeret på et sted hvor oversigtsforholdene ikke er optimale. Der er bekymringer for passageres krydsningen af Hørretvej til fods.

På vegne af Mårslet Fællesråd
John Engelbrechtsen

link email