Tid for indflydelse
15/2/2011

Tirsdag 1. marts er den rigtige dag at vælge hvis du og/eller din forening vil have indsigt i Fællesrådets arbejde og være med til at diskutere det forgangne og det kommende års aktiviteter.
1. marts kl. 19.30 holder Fællesrådet nemlig repræsentantskabsmøde i Borgerhuset.
Alle borgere i postdistrikt 8320 Mårslet er velkomne. Men stemmeret har kun foreninger og institutioner som er medlem af Fællesrådet.
På dagsordenen er blandt andet et forslag fra Forretningsudvalget (FU) om nye vedtægter. Den vigtigste forskel i forhold til de nuværende vedtægter er at forslaget vil gøre det nemmere for mindretal at blive repræsenteret i FU.
Du kan se forslaget ved at klikke på "link" herunder. Og du kan læse mere om Fællesrådet ved at klikke på Bag om 8320 > Fællesrådet.
Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere
4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
8. Valg til forretningsudvalget
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

link