Udformning af helhedsplan
27/2/2011

Det vil formentlig blive inden sommerferien i år, at embedsmændene i Teknik og Miljø under Aarhus Kommune kommer med et oplæg til helhedsplan for Mårslet.

Men tidligst om to og et halvt år kan man regne med at helhedsplanen bliver klar til endelig vedtagelse. Det fremgår af et brev til Fællesrådet fra forvaltningschef Lisbeth Erboe Svendsen, Teknik og Miljø.

Det lange tidsforløb skyldes, at helhedsplanen hænger sammen med planlægningen af Bering-Beder vejen.

I løbet af foråret skal byrådet tage stilling til hvilke mulige linjeføringer der skal med i den kommende VVM-undersøgelse af vejens forløb. Først derefter kan Teknik og Miljø lave et oplæg til helhedsplan for Mårslet.

”Hvorefter Byplanafdelingen tager kontakt til Fællesrådet, hvis opgave det bliver at sikre en dækkende repræsentation for byen i samarbejdet omkring helhedsplanen”, skriver Lisbeth Erboe Svendsen.

Med andre ord skal dialogen mellem kommunen og borgerne i Mårslet om helhedsplanen køre parallelt med processen omkring VVM-undersøgelsen. Og sidstnævnte skal være afsluttet før helhedsplanen kan gøres færdig, anfører Lisbeth Erboe Svendsen.

Begrundelsen er, at de forskellige forslag til linjeføring formentlig vil have forskellig virkning på trafikken i Mårslet, og derfor vil der først være grundlag for en diskussion om de trafikale forhold her i byen når VVM-undersøgelsen er færdig.

”Det vil formentlig sige med udgangen af 2013”, vurderer forvaltningschefen.

Ifølge JP Århus fra søndag 27. februar er det sandsynligt, at VVM-undersøgelsen kommer til at omfatte både kommunens to oprindelige alternativer og en mere sydlig linjeføring.

link