Lokalplan for Midgård
19/3/2011

Kommunen er gået i gang med at forberede en lokalplan for ejendommen Testrupvej 1, hvor den pædagogisk ledede legeplads / fritidsklub Midgård har til huse.
Midgårds lokaler og udearealer er privat ejet, så den kommunale institution bor til leje på stedet. Hverken dette eller driften af Midgård vil blive ændret med den kommende lokalplan.
I et brev til Mårslet Fællesråd skriver kommunens byplansafdeling:
”Formålet med lokalplanen er at sikre, at institutionen for Børn og Unge på Testrupvej 1 kan forblive på ejendommen, der med sin placering over for Mårslet skole i den centrale del af byen er optimalt placeret.
Hele ejendommen ønskes udlagt til offentligt formål. Herudover ønskes det sikret, at bygninger og anlæg placeres i niveau med Testrupvej, i størst mulig afstand fra Giber Å og under hensyntagen til 150 m åbyggelinie jf. naturfredningsloven.”
PerHH.