Nyt repræsentantskabsmøde
17/3/2011

Fællesrådet holder ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Halhuset torsdag 31. marts kl. 20.00.
Udover valg af dirigent og referent er det eneste punkt på dagsordenen forslag til ændring af vedtægter. Forslaget kan studeres via linket herunder.
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bliver holdt fordi der på det ordinære møde 1. marts ikke var tilstrækkeligt mange stemmeberettigede til stede. Ændringer af vedtægter kræver at mindst to tredjedele af Fællesrådets medlemmer er repræsenteret på mødet, og det var ikke tilfældet 1. marts.
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kan forslaget vedtages ved almindeligt flertal uanset antallet af fremmødte.
Da der på det ordinære møde var bred enighed om indholdet i forslaget, ventes det at blive vedtaget uden større sværdslag 31. marts.
Alle beboere i postområde 8320 har adgang til repræsentantskabsmøderne også til det ekstraordinære.
PerH.

link