Nye vedtægter vedtaget
2/4/2011

Mårslet Fællesråd har fået nye vedtægter. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 31. marts blev forslaget til vedtægtsændringer vedtaget med 23 stemmer for og 1 imod.
Den vigtigste ændring er en ny valgmetode ved valg til Forretningsudvalget (FU). Med ændringen vil det fremover bliver nemmere for mindretal at få repræsentation i FU.
En anden nyskabelse er at FU fremover konstituerer sig selv.
Hidtil er valgene til de enkelte poster som formand, næstformand osv. sket på repræsentantskabsmødet.
Udførligt referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vil blive lagt på www.maarslet.net snarest muligt.
PerHH.

link