Hold rent dag
12/4/2011

Søndag den 3. april gennemførte vi ”Hold rent dag” i Mårslet. Samme søndag hvor hele Danmark efterhånden er med til Danmarks Naturfredningsforenings store skralde dag.

Her i Mårslet mener vi efterhånden at kunne konstatere mindre henkastet affald, end da vi startede for 13 år siden. Så de mange frivilliges indsats har hjulpet. Dels ved helt konkret at fjerne skidtet, som andre hensynsløst har smidt eller tabt og dels ved, at de frivillige år efter år har sat fokus på affald!

Så en stor tak for hjælpen til alle dem, som var med til at samle affald den 3. april.

Ud over at der blev gjort et godt stykke arbejde, så var det også en dejlig dag med flot vejr og hyggeligt samvær. I år blev rekorden slået med hensyn til antal indsamlere. 83 børn og voksne var rundt i Mårslet bymidte, langs indfaldsvejene og i og langs Giber Å for at gøre rent. De blå spejdere har gjort det til en tradition at lægge vejen forbi og hjælpe til. Det er rigtig dejligt.

I år havde vi ikke særlig fokus på noget specielt affald.

Sidste år blev vi mindet om, at stadig mange rygere smider cigaretskod og cigaretpakker ude i naturen. Det er der stadig nogen der gør! Please – lad være med det.

Efter at skraldeindsamlingen var slut i år og efter en vurdering af, hvad der blev indsamlet i år, kom det tørt konstaterende fra en af indsamlerne: Der burde også være pant på dåser købt i Tyskland!

Ud over en stor tak til alle de flittige indsamlere skal der også lyde en stor tak til sponsorerne.
- Bager Makaro’s, som leverede de dejligste rundstykker og smør.
- Superbrugsen i Mårslet, som leverede øl og sodavand
- Den Grønne Guide i Århus Syd, der leverede handsker, gribetænger m.v.
- Danmarks Naturfredningsforening leverede affaldsposerne m.v.

Vore lokale sponsorer har fulgt og støttet os i alle 13 år. Det er rigtig dejligt med en sådan opbakning til en god tradition.

På gensyn til næste år..

Natur- og Miljøgruppen ønsker alle mårslettere en dejlig sommer.

link email