Vandhul ved Hørret
25/4/2011

Ejeren af ejendommen Hørretvej 10, Hans Henrik Kjølby, har søgt kommunen om tilladelse til at udgrave et vandhul på op til 1500 kvadratmeter. Vandhullet skal ligge umiddelbart syd for Hørretvej hvor der er en naturlig lavning i terrænet.
Kommunen har spurgt Mårslet Fællesråd om fællesrådet har nogen kommentarer til ansøgningen. Sagen har været oppe i fællesrådets forretningsudvalget der ikke har nogen indvendinger.
Brevet fra kommunen til Fællesrådet kan ses via linket. PerHH.

link