Den nye busplan
28/5/2011

Midttrafik har offentliggjort den nye busplan som træder i kraft d. 8. august 2011.
I forbindelse med høringen om den nye trafikplan forsøgte Fællesrådets forretningsudvalg (FU) at få hyppigere busafgange. Hvis dette ønske ikke kunne imødekommes, forslog FU at der i stedet blev tilstræbt forskudte afgange for bus og tog. Dette forslag blev heldigvis skrevet ind i bemærkningerne til den nye trafikplan som byrådet har vedtaget.
Derved var vejen banet for at få forskudte afgange på bus og tog således at betjeningen af Mårslets borgere med offentlig transport bliver forbedret når den nye trafikplan træder i kraft 8. august.
På vort borgermøde 15. april 2010 blev det fremført at det er meget uhensigtsmæssigt at busafgange fra Park Allé ligger tæt på kulturelle arrangementers afslutning på hele timeslag. Hvor er det godt at få sådanne synspunkter med i en indsigelse. Minuttallet for afgange fra Park Allé er nu 47 på hverdagsaftener. Og så bevarer vi også vor natbus, heldigvis.
Den nye køreplan for bussen til Mårslet, som fra 8. august hedder rute 19, kan ses ved at klikke på linket.
John Engelbrechtsen, på vegne af FU.

Sammenligning af bus- og togafgange mod Aarhus efter 8. august 2011, hverdage. For bussen er tiderne for stoppestedet Tandervej/Eskegårdsvej.

Ny bus Tog vinterkøreplan
05:23 05:49
06:07 06:19
06:37 06:49
07:03
07:23 07:19
07:43 07:35
07:49
08:03 08:19
08:37 08:49
09:07 09:19
09:37 09:49
10:07 10:19
10:37 10:49
11:07 11:19
11:37 11:49
12:07 12:19
12:37 12:49
13:07 13:19
13:37 13:49
14:04 14:19
14:34 14:49
15:04 15:19
15:34 15:36
16:04 15:49
16:37 16:19
16:49
17:07 17:19
17:37 17:49
18:24 18:19
18:49
19:24 19:49
20:24 20:57
21:24
22:24 22:57
23:24

link