Trafik-projekter
31/5/2011

Hvad sker der egentlig med de trafikdæmpende foranstaltninger som kommunen har lovet at gennemføre på Tandervej? Og hvordan vil kommunen gøre det mere sikkert for gående og cyklister at krydse Hørretvej ved jernbanen?
Det er i sammenfattet form et par af de spørgsmål som Fællesrådets forretningsudvalg og trafikudvalg har stillet i et brev til Aarhus Kommunes afdeling for trafik og veje.
Andre emner i brevet er fodgængerfeltets dårlige forfatning, det manglende fortov på Mustrupvej, den dårlige oversigt ved udkørslen fra Ovesdal, de dårlige vejkanter på Jelshøjvej og behovet for nye trafiktællinger.
Se hele brevet ved at klikke på linket.
PerH.

link