Nybyggeri på Nymarks Alle
25/4/2011

Østjysk Boligadministratiion vil opføre 65 boliger i et tæt-lavt byggeri på Nymarks Alle nærmere betegnet mellem bybussens vendeplads og Nymarks Alles udmunding i Nymarksvej.
Der er for længe siden vedtaget en lokalplan som gør det nye byggeri muligt. Men boligselskabet har nu ansøgt Aarhus Kommune om fire dispensationer fra lokalplanen.
Hvis ansøgningen kommer igennem, vil det betyde at:
- 10 af lejlighederne kan opføres med vandret skel (en bolig på hver etage)
- stikveje og stier anlægges lidt anderledes end forudset i lokalplanen
- lejlighederne skal opvarmes med varmepumpe i stedet for fjernvarme
- bebyggelsen, som består af 10 blokke, skal placeres så den i højere grad følger linjerne i terrænet, end det er skitseret i lokalplanen.
Kommunen har spurgt Fællesrådets forretningsudvalg (FU) om det har nogen kommentarer til ansøgningen. Det har FU ikke.
Brevet fra kommunen med tegninger af det kommende byggeri kan ses via linket.
OBS! I brevet står bygherren omtalt som Østjysk Bolig Selskab; men det er en fejl som skyldes sjusk i et arkitektfirmas brev til kommunen. Der skulle have stået Østjysk Boligadministration.
PerHH.

link