40 km/t på Tandervej
17/6/2011

Kommunens afdeling Trafik og Veje er omsider klar til at gennemføre den længe lovede trafiksanering på Tandervej.
I samme ombæring lover kommunen at lave 40 km zone med fartdæmning på Bedervej, på strækningen fra Nymarksvej til Tandervej. Dette kan åbenbart ikke gøres for ofte, da der allerede i en del år har været – og stadig er – 40 km zone med fartdæmning på netop denne del af Bedervej.
Helt ordret skriver kommunen i et brev til Fællesrådet:
”Trafik og Veje er nu klar til at udføre hastighedsprojektet for Tandervej fra Nymarks Allé til Obstrupvej. Projektet opstartes primo september 2011 og vil stå færdig ultimo november 2011
Projektet indeholder følgende trafikale forandringer
• Bedervej vil fra Nymarksvej til Tandervej blive ændret til en 40 km zone med fartdæmpning
• På Obstrupvej vil det eksisterende 30 km område blive udvidet frem til ca. 70 m før Tandervej. Herefter vil der blive 40 km zone. Der vil blive etableret et bump, lige efter indkørslen til kirken.
• På Tandervej vil der blive lavet 40 km zone fra ca. 100 m syd for busvendepladsen til lige før indkørslen til OK tanken, Fakta og Super Brugsen. Herudover vil der blive lavet fire bump på strækningen og to hævede flader, en ved busvendepladsen og en lige før Obstrupvej.
o Fladen ved busvendepladsen suppleres af et helleanlæg til krydsning mellem de to eksisterende stier
o Der vil blive lavet ny afmærkning på strækningen.”
Se hele brevet via linket.
PerH.

link