Mens vi venter på udspil
20/6/2011

Fællesrådets forretningsudvalg (FU) er så småt ved at forberede sig til det kommende arbejde med den helhedsplan for Mårslet som Aarhus Kommune har lovet byen.
Mens vi venter på kommunens udspil til planens indhold, har FU taget hul på overvejelserne om hvordan der kan organiseres en demokratisk proces så flest mulige borgere i 8320-området vil blande sig i debatten og søge indflydelse på planen.
Desuden har FU holdt et møde med byplanlæggeren Arne Bager. Han har tidligere været ansat i Aarhus Kommune, men arbejder nu i et privat konsulentfirma.
Arne Bager opfordrede os til at lave en skarp prioritering af vore ønsker til helhedsplanens indhold. Det er hans erfaring at vi som borgere får større indflydelse ved at prioritere nogle få ønsker højt, og ikke lave en lang liste hvor vi vil have det hele gennemført.
Vi står stærkest ved at koncentrere vore kræfter om det som er vigtigst for Mårslet og som har stor opbakning i byen, lød hans råd.
FU forventer at kommunen kommer med et udspil til helhedsplan i forlængelse af VVM-redegørelsen for Beder-Bering Vejen. Og de nyeste meldinger om den er at et forslag til VVM-redegørelse og dermed linjeføring kommer til behandling i byrådet lige efter sommerferien.
PerH.