Stikrydsning sparet væk
8/7/2011

Det er hensyn til økonomien der gør at stikrydsningen ved jernbanen ikke er med i den forestående trafiksanering af Tandervej-Hørretvej. Det fortæller Anne Maribo Vinter fra kommnunens afdeling Trafik og Veje i en mail til Fællesrådet.
"Der er en god begrundelse for hvorfor 40 km zonen ikke dækker stikrydsningen ved banen. Vi skulle stoppe et sted for at gøre os forhåbninger om at få penge til at udføre projektet.
Nærværende projekt startede i sin tid som to stikrydsninger over Tandervej, men har udviklet sig over tid. Det er ønskværdigt at få 40 km zonen til at omfatte banekrydsningen også, hvilket vi har noteret os som et ønske. Det kan oplyses at der i andet regi er undersøgelser i gang omkring inddragelse af hele Mårslet i en 40 km zone", skriver hun.
Med mailen fulgte et officielt brev som svar på de kommentarer Fællesrådets Forretningsudvalgs har haft til projektet på Tandervej.
Projektet gennemføres i perioden fra september til november i år. Resultatet bliver fartdæmpende foranstaltninger og 40 km zone fra Nymarks Alle til indkørslen til OK-tanken.
Desuden bliver 30 km zonen på Obstrupvej udvidet ned mod Tandervej, og der anlægges fortov på Mustrupvej.
Se det officielle brev her: link
Se en skitse over hele projektet her: link
PerH.

link