Beder-Beringvej i udvalg
31/8/2011

Magistratens forslag til VVM-undersøgelse af Bering-Bedervejen er blevet behandlet i byrådet og er nu til behandling i Teknisk Udvalg.
Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU) har besluttet ikke at søge foretræde eller på anden måde søge at påvirke den politiske behandling på nuværende tidspunkt.
Begrundelsen er at vi sagde hvad vi ønskede i forbindelse med første høringsrunde, og nu vil vi afvente næste høringsrunde som kommer i 2013. Dog vil FU også overveje at komme med et høringssvar hvis der forinden kommer en særlig høringsrunde om linjeføring C (en mere sydlig linjeføring end de to som var med i første høringsrunde).
Før VVM-undersøgelsen er gennemført, vil FU ikke pege på en bestemt linjeføring. Vores holdning er at vejen skal anlægges så den er til gavn for flest mulige og til gene for de færreste.
Ovenstående bygger på referatet fra FU's møde 22. august. Se hele referatet ved at klikke på 'link'.

link