Tandervej-saneringen
29/11/2011

Fællesrådets forretningsudvalg (FU) har konstateret at trafiksaneringen på Tandervej er blevet modtaget med blandede følelser af folk i området.
I starten har der været problemer med at ikke alle bilister har respekteret 'Påbudt kørebane' skiltene ved den gamle busvendeplads.
Nogle borgere er kritiske overfor de meget høje bump hvor sidevejene går ud i Tandervej.
Desuden kan det fremover blive svært for store køretøjer at passere hinanden på Tandervej, og det kan blive svært at få store landbrugsmaskiner forbi helleanlæggene.
På sit møde 22. november besluttede FU sig for i første omgang at lytte efter hvad folk siger til de nye forhold. Om nogle måneder vil vi så tage stilling til om vi vil foreslå ændringer.
Et særligt problem er der med morgentrafikken i området ved den gamle kiosk. Her har de frivillige trafikvagter, der hjælper skolebørn over vejen, observeret at nogle bilister tilsyneladende har svært ved at overskue de nye forhold, og flere gange har der været farlige situationer.
Som beskrevet i en anden nyhed gik det sidste torsdag så galt at et barn på cykel blev ramt af en bil.
Trafikvagterne er i kontakt med politi og kommune for at få gjort forholdene mere sikre, f.eks. med mere lys og/eller genetablering af det nedlagte fodgængerfelt.
Læs hele referatet fra FU mødet 22. november ved at klikke på linket.

link