Helhedsplan for Mårslet
11/2/2012

Aarhus Kommunes Byplanafdeling er gået i gang med forberedelserne til en helhedsplan for Mårslet.
Første fase er at en projektgruppe bestående af embedsmænd udarbejder forslag til afrunding af den nordlige del af byen.
Projektgruppen skal se på tre arealer omkring og tæt ved den nuværende bygrænse på Hørretvej og Jelshøjvej. Det ene er et stort område vest for Jelshøjvej med Tranbjerggård cirka i midten. De to andre er cirkelrunde arealer omkring og øst for Hørretvej.
Afrænsningen af de tre områder kan ses på et kort som indgår i en mail fra arkitekt Pia Stokholm Vogelius, Byplanafdelingen. En kopi af mailen, som er sendt til Fællesrådet, kan ses via linket.
I samme mail understreger Pia Stokholm Vogelius at cirklerne på kortet ikke angiver hvor meget der kan byudvikles, men mere hvad forundersøgelsen som minimum inkluderer.
”Anvendelsen af arealerne forventes at blive boligformål, eventuelt med mulighed for at placere offentlige formål i form af fritidsaktiviteter”, skriver hun.
De trafikale forhold i Mårslet bliver et andet vigtigt element i helhedsplanen. Men inden der kan tages fat på den del, skal placeringen af Bering-Bedervejen først afklares, fremgår det af mailen. Bering-Bedervejen forventes nemlig at påvirke trafikken i Mårslet forskelligt, alt efter hvordan linjeføringen bliver.
Tidsplanen for arbejdet med Bering-Bedervejen er at embedsmændene frem til midten af 2013 udarbejder forslag til VVM-redegørelse (med vurdering af tre forskellige linjeføringer), og først midt i 2014 vil den nye vej komme gennem den sidste behandling i byrådet.
Med andre ord vil arbejdet med helhedsplanen formentlig først kunne afsluttes i 2014.
Klik på Link for at se Pia Stokholm Vogelius's mail.
PerH.

link