Ny fællesråds-formand
31/3/2012

John Engelbrechtsen, som de sidste par år har været næstformand for Mårslet Fællesråd, er ny formand for rådet. Han overtager posten fra Jens Thomsen som til gengæld er blevet næstformand.
Rokaden blev enstemmigt besluttet på Forretningsudvalgets (FU's) møde 21 marts, det første efter repræsentantskabsmødet 28. februar.
Baggrunden for skiftet er at udformningen af en helhedsplan for Mårslet forventes at fylde meget i FU's arbejde det næste års tid. Og Jens Thomsen er inhabil i fastlæggelsen af Fællesrådets holdning til en større eller mindre del af helhedsplanen, da han er ejer af Tranbjerggaard og dermed af arealer som muligvis kan blive udlagt som kommende boligområder i planen.
Da en væsentlig del af formandens hverv er at varetage Fællesrådets kontakt til kommunen, var der i FU enighed om at et skifte af ville være mest hensigtsmæssigt.
Heller ikke som næstformand vil Jens være med til at træffe beslutninger om hvad Fællesrådet skal mene om de dele af helhedsplanen der berører hans egne jorde.
Læs hele referatet fra FU-mødet i marts via linket.

link