Sangskriverkonkurrence
17/4/2012

Sangkonkurrence - Mårsletsangen

Traditionen tro skal Mårsletsangen synges ved Grundlovsfesten i Borgerhusets have den 5. juni. Den sang, der hidtil er sunget, er af ældre dato og derfor ikke helt aktuel mere.
Derfor opfordres byens borgere til at forfatte en ny sang, som offentliggøres den 5. juni i Borgerhusets have.
Sangen skal kunne synges hele året, have en lettilgængelig melodi og handle om Mårslet. Forslag til sange sendes til kloverpris@privat.dk senest den 25. maj 2012.
Sangen bliver en officiel Mårsletsang og dermed har forfatteren ingen rettigheder til nogen form for økonomisk gevinst, ud over den præmie, som Mårslet Fællesråd sponsorerer. Vinderen offentliggøres den 5. juni i Borgerhusets have.

På Mårslet Borgerhus bestyrelses vegne
Henrik Kløverpris

email