Forslag om tunnel
1/5/2012

Midtjyske Jernbaner vil meget gerne have spærret for fodgængeres og cyklisters færdsel over skinnerne på Mårslet Station. Baggrunden er et par episoder hvor lokomotivførerne var bange for at ramme personer som var på vej over banelegemet.
En af flere muligheder som Midtjyske Jernbaner og kommunen overvejer, er at anlægge en tunnel under banen til afløsning for den nuværende passage.
Ideen er at anlægge tunnelen et stykke øst for stationen, fra området ved de to daginstitutioner Solhuset og Græsbakken til stien langs rækkehusene på Langballevej.
Fællesrådets forretningsudvalg (FU) har fået skitsen tilsendt fra kommunen med en understregning af at der kun er tale om "en meget grov principskitse, hvor der ikke er undersøgt ejerforhold, koter, evt. støjafskærmning etc."
FU har endnu ikke taget stilling til forslaget.
Skitsen kan ses via linket.
PerH.

link