Vejarbejde i gang
25/6/2012

Frem til en gang i november måned må trafikanter på Mustrupvej acceptere gener af vejarbejde på strækningen ved Ovesdal-kvarteret.
Til gengæld kan de glæde sig til at få en mere sikker vej med fortov når arbejdet er færdigt.
Det fremgår af et informationsbrev som kommunen har delt ud til beboerne i området.
Under ombygningen indsnævres vejbanen i en længere periode, blandt andet fordi fjernvarmeledninger skal lægges om.
Brevet fra kommunen kan ses ved at klikke på Link. PerH.

link