Foreningernes Dag
6/9/2012

Nu får du endnu en mulighed for at orientere dig om de muligheder foreningslivet i 8320 området byder på!
Søndag d. 23. september 2012 mellem 12 og 16 i HalHuset, vil foreninger og ildsjæle have mulighed for at møde borgere fra området og præsentere deres forening / ideer. Halhuset er reserveret fra lørdag til og med søndag, således at der er mulighed for at opstille en lille bod eller opsætte en plakat, med henblik på at præsentere jeres forening eller ide til forening eller aktivitet.
Udvalget håber, at så mange som muligt benytter sig af muligheden for at reklamere for deres forening. Eller måske vække interesse for sin ide til en aktivitet hos andre end blot dem man kender i forvejen.
Mårslet Fællesråd vil naturligvis sørge for at der er lidt til henholdsvis maven og til hjernen under arrangementet. Men hvis du går og brænder for at optræde med en lille sang eller andet, så er du meget velkommen til at henvende dig til os.
Under arrangementet, offentliggøres de foreninger / aktiviteter, som er udvalgt til at modtage tilskud fra Mårslet Fællesråd. Husk derfor at indsende ansøgning om tilskud senest fredag d. 14. september til John Engelbrechtsen (mail: je@8320.dk). Hvem kan søge? Alle! Det er ikke en forudsætning, at man er medlem af Mårslet Fællesråd.
Aftale om opsætning af bod eller plakat, træffes med Jens Thomsen på tlf. 2043 7712, også gerne inden 14. september.
Margrethe Bogner, Annette Poulsen, Kaj Christensen, Jacob Lind, Jens Thomsen og John Engelbrechtsen (je@8320.dk)

email