Tre ønsker til Tandervej
11/9/2012

• Mere sikre forhold for skolebørn og andre fodgængere der krydser Hørretvej ved baneoverskæringen.
• Flytning af de bump på Tandervej-Hørretvej som er placeret lige ved siden af kloakriste og derfor er problematiske at passere for cyklister.
• En delvis udjævning af bumpet ved Bedervejs udmunding i Tandervej så det bliver mindre stejlt.

Sådan lyder tre ønsker til en forbedring af Tandervej-Hørretvej som Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) har beskrevet i et brev til kommunens afdeling for trafik og veje.
Brevet er skrevet på baggrund af en evaluering af den trafiksanering som kommunen gennemførte i foråret.
Som led i evalueringen har FU modtaget seks mails fra borgere, der har gjort sig tanker om trafiksaneringen. Desuden mødte fem gæster op på det åbne formøde ved FU’s møde 21. august, hvor trafiksaneringen blev diskuteret.

Se hele brevet ved at klikke på Link.

link