Borgerinddragelse
11/9/2012

FU har foreslået magistratsafdelingen for Teknik og Miljø at kommune og fællesråd skal gå sammen om at udvikle nye veje til inddragelse af borgerne i planlægningen når arbejdet med en helhedsplan for Mårslet går i gang.
I et brev til rådmand Bünyamin Simsek nævner tre FU konkrete eksempler på nye former for borgerinddragelse:
• Fokusgrupper, for eksempel med grupper af børneforældre der mødes en enkelt gang og diskuterer ønsker til Mårslets udvikling.
• Cafémøder med debat i mindre grupper, så flere kan komme til orde.
• Struktureret debat på internettet, delt op i temaer og med en moderator/redaktør koblet på.
Tanken er at de nye former for borgerinddragelse ikke skal erstatte men supplere de velkendte borgermøder og direkte dialog mellem FU og kommune.
Som begrundelse for forslaget skriver FU:
”Efter vores mening vil det åbne op for spændende perspektiver, hvis Teknik og Miljø går aktivt ind i et samarbejde om at udvikle og afprøve tiltag, der kan engagere flere borgere og sikre en god repræsentation af alle grupper i debatten om kommunens planlægning. Et sådant udvik-lingsarbejde vil være med til at profilere Aarhus som en kommune med fokus på fremskridt og på et dynamisk forhold mellem kommune og borgere.”
Klik på Link for at se hele brevet til rådmanden.
PerH

link