Støtte til to foreninger
24/9/2012

Der blev uddelt kontant støtte til to friske initiativer i Mårslet da HalHuset søndag lagde lokaler til Foreningernes Dag.
Fællesrådet gav 1100 kr. til Mårslet Skoles Venner til fremstilling af T-shirts og plakater som skal gøre foreningen mere synlig.
Gennem større synlighed håber skolevennerne på at få flere medlemmer. Dermed kan foreningen øge støtten til aktiviteter på skolen, som ligger ud over den sædvanlige undervisning.
Desuden gav Fællesrådet støtte til opstart af en dartklub som afdeling under TMG. Søren Smerup, som har taget initiativet til dartklubben, fik tilsagn om støtte til 33 procent af etableringsudgifterne, dog maksimalt 3000 kr.
Efter et afbud var 13 foreninger repræsenteret ved arrangementet i HalHuset. Omkring et halvt hundrede mennesker havde nogle hyggelige timer hvor de lærte foreningslivet i Mårslet nærmere at kende.
I sin tale ved prisuddelingen fortalte Fællesrådets formand John Engelbrechtsen at ideen til arrangementet opstod på det åbne visionsseminar på Testrup Højskole i 2010.
Formålet med dagen var at øge kendskabet til de lokale foreninger og sætte fokus på foreningslivets bidrag til at 8320-området er et attraktivt sted at bo.
Billeder fra dagen kan ses via Glimtet eller direkte gennem linket nedenfor.
PerH.

link