Ønske: Bedre sikkerhed
26/9/2012

Bedre sikkerhed for skolebørn samt andre fodgængere og cyklister som krydser Hørretvej ved jernbaneoverskæringen.
Det står øverst på den ønskeseddel som to repræsentanter for Mårslets Fællesråd tager med til et møde med kommunens afdeling Trafik og Veje 26. september.
Ønsket er at 40 km zonen på Tandervej udvides til også at omfatte jernbaneoverskæringen og T-krydset ved Langballevej.
Desuden vil Mårslet-folkene bringe blandt andet disse emner op på mødet:
- at Ellemosevej gøres bredere
- lysregulering ved Hørretvejs udmunding i Oddervej
- særlig budgetpost for helhedsplanen for Mårslet.
Der er tale om det årlige anlægsmøde med deltagelse af alle fællesråd i den sydlige del af Aarhus Kommune.
Se hele forretningsudvalgets huskeseddel til mødet ved at klikke på Link.

link