Mød din rådmand
26/9/2012

Som annonceret i Mårslet-Bladet kommer Marc Perera Christensen, rådmand for Kultur og Borgerservice, på besøg i Mårslet 3. oktober.
Fællesrådets forretningsudvalg opfordrer alle borgere til at komme til det offentlige møde i HalHuset kl. 19.30 - 21.00.
Her bliver der lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere med rådmanden inden for de emner der hører under hans område. Det er blandt andet sports- og fritidsområdet og borgerservice.
Og mon ikke der også falder et ord om Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017? PerH.