Veje til debat
11/10/2012

På det årlige møde med kommunens afdeling Trafik og Veje om anlægsprogrammet for det kommende år fik repræsentanterne for fællesrådene i Aarhus syd fremvist skitser for mulige linjeføringer af Beder Bering vejen, som kommunen arbejder med lige i øjeblikket.

Skitserne er i grove træk de linjeføringer, som er offentliggjort efter første høringsfase. Da der er tale om skitser, er der meget som kan nå at ændre sig efterhånden som kommunens teknikere dykker ned i detaljerne omkring projekteringen af vejen. Så vi må vente i spænding til det endelige forslag kommer i offentlig høring, formentlig medio 2013.

En gennemgang af planer for trafik langs havnen (ved de Bynære Havnearealer) viste, at man forsøger at tvinge trafik væk fra havneområdet og ud på ringvejssystemerne.
Dette fik os efter mødet til at tænke på, at hvis beboere her i området begynder at vælge Chr. X´s Vej eller måske Skanderborgvej i stedet for Hørretvej som indfaldsvej til Aarhus Midt og Nord, så aktualiseres vort ønske om at tilgodese trafikanter i retningerne nord og nordvest ud af Mårslet.
Denne problemstilling har vi allerede rejst i forbindelse med høringssvar til Trafikplan 2030.

Som tidligere beskrevet her på hjemmesiden er en udvidelse af 40 km. zonen på Hørretvej til nord for baneoverskæringen højeste prioritet i Mårslet Fællesråds ønsker til det kommende års kommunale anlægsarbejder.
Det er FU's klare indtryk, efter kontakt til skolepatruljen ved baneoverskæringen, at for høj hastighed er den væsentligste årsag til farlige situationer på stedet. Så et ekstra pudebump nord for baneoverskæringen vil være ønskeligt.

Et andet punkt på ønskesedlen er at få den lovede helhedsplan for Mårslet skilt ud som et særligt punkt på budgettet, adskilt fra Beder-Beringvejen, så helhedsplanen ikke skal vente til vejen en gang bliver bygget.
Se Fællesrådets brev med ønsker til det kommunale anlægsprogram ved at klikke på Link.
JohnE og PerH.

link