Mere borgerinddragelse
3/11/2012

Fællesrådets forslag om at udvikle nye former for borgerinddragelse er blevet positivt modtaget på Rådhuset.
I et brev til Mårslet Fællesråd skriver Bünyamin Simsek, som er fungerende rådmand for Teknik og Miljø, at han synes "det er en rigtig god idé at drøfte, om der kan udvikles og afprøves nye tiltag, der kan engagere flere borgere og sikre en god repræsentation af mange grupper".
Forslaget går ud på, at kommune og fællesråd sammen skal afprøve nye former for borgerinddragelse, når den lovede helhedsplan for Mårslet skal udarbejdes.
Der kan for eksempel være tale om fokusgrupper og brug af sociale medier på nettet.
Det videre forløb skal snart drøftes på et møde mellem repræsentanter for Mårslet Fællesråd og embedsmænd fra Teknik og Miljø. PerH.