1,6 mio. kr. til MultiHus
19/12/2012

Tillykke Mårslet

Her den 19. december fik vi alligevel en fælles julegave.
Vi har netop fået besked fra Aarhus Kommune om, at det er blevet ”besluttet at bevilge jeres projekt et tilskud fra anlægspuljen 2013 på 1.600.000 kroner inkl. moms.
Der opfordres samtidig til at søge om anlægstilskuddet i 2014.”
Projektet, der nævnes, er fase 2 af MultiHal projektet, Mårslet MultiHus.
Styregruppen bag MultiHal / MultiHuset søgte om i alt 2.250.000 kroner fordelt over flere år. Så vi opfatter opfordringen til at søge igen om et år som om vi får bevilget resten næste år, hvis vi opfylder kommunens betingelser. De handler bl.a. om at ”.. foreningen fortsætter sin indsamling af midler til finansiering af etablering af Mårslet Multihus”.
Vi skal selv samle 2.250.000 kroner. Vi har godt 750.000 kroner i dag. Det betyder selvsagt, at vi skal have fut i en husstandsindsamling og de øvrige aktiviteter, der ligger i ansøgningen.
MultiHuset indeholder de mest tiltrængte dele af MultiHallen, som vil være fase 3 i fremtiden:

• Et motionscenter (der er i dag knap 400 medlemmer i det midlertidige center i pavillonen)
• En gymnastiksal ca. 20X25 meter med en springgrav til gymnaster og plads til et par badmintonbaner, basketball til de yngste og plads til f.eks. aerobic, zumba, yoga, kampsport, nye motionsformer…
• En café med køkken til såvel hverdag som til fester – også de private
• Et større lokale med plads til koncerter/teater/møder

Tidsplanen ser således ud:

2013 foråret: Detaljeret projektbeskrivelse og dialog
med brugerne
Start på lokal indsamling med mulighed for
skattefradrag
Fondsansøgninger
2013 efteråret: Fortsat planlægning og udbud
2014 foråret: Byggestart
2015 april: Indvielse

NU har vi brug for, at alle kræfter er med til at skaffe de manglende penge og få gang i de øvrige aktiviteter. Vi har brug for folk til alt muligt. Hvis du vil give en hånd med – hvad enten det er ½ time en gang imellem, faglig ekspertise i byggeri eller du har et forslag til konkret aktivitet, så henvend dig til os.

Hav en Glædelig Jul

For styregruppen bag Multihallen / Multihuset
Kurt Kirkedal Laursen & Steen Bille
kurt@kirkedal.dk bille1113@hotmail.com

20 45 29 39 25 67 51 86

link email