Den gamle bydel i Mårslet
27/12/2012

Den gamle del af Mårslet har arkitektonisk set mange kvaliteter, men ikke nok til at den gamle bydel skal udpeges som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
Det er konklusionen fra Aarhus Kommunes afdeling Planlægning og Byggeri, efter arkitekterne i afdelingen har tygget på de kommentarer som Mårslet Fællesråd og Mårslet Gamle Bydels Beboerforening sendte til kommunen om dens Planstrategi 2011.
Her slog fællesrådet og foreningen til lyd for at det gamle bymiljø skal bevares.
Men selv om de kommunale arkitekter altså ikke finder Mårslets kvaliteter helt enestående, vil de dog godt være med til at tage hensyn til dem i den fremtidige byudvikling. Som de selv skriver: ”De bymæssige kvaliteter står fortsat beskrevet i kommuneatlasset, som bør indgå i vurderinger i forbindelse med sagsbehandling”. Og de slutter forsonende deres kommentar af med disse ord:
”Selvom Mårslets bykerne således ikke udpeges som kulturmiljø, vurderes der ikke at være principiel uoverensstemmelse mellem synspunkterne fra Mårslet Fællesråd og Mårslet Gamle Bydels Beboerforening og den fremlagte temaplan”.
Også landskabet omkring Mårslet blev diskuteret i forbindelse med Planstrategi 2011. Kommunens embedsmænd er enige i, at det smukke landskab ikke skal ødelægges af f.eks. jordvolde i forbindelse med anlæg af Bering-Bedervejen og andre nye tiltag.
Kommentarerne fra Planlægning og Byggeri er offentliggjort i forbindelse med at forslaget til Kommuneplan 2013 er sendt i offentlig høring.
Klik på Link for at se det udsendte forslag.
Kommentarerne om Mårslet som kulturmiljø fremgår af bilaget ’Indkomne bemærkninger i forbindelse med debatfase om Planstrategi 2011’.

link