Borgerinddragelse
27/12/2012

Aarhus Kommune vil gerne være med til at afprøve nye måder at inddrage borgerne på når den kommende helhedsplan for Mårslet skal i offentlig høring.
Det er konklusionen efter tre repræsentanter for Mårslet Fællesråd tidligere på måneden mødtes med repræsentanter for magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
Målet er at flere mårslettere skal komme til orde end det normalt sker med traditionelle borgermøder og skriftlige høringsprocedurer. Endnu er det uvist hvordan det konkret skal ske.
Nogle af de muligheder der kan overvejes er fokusgrupper og brug af sociale medier på nettet.
Afprøvningen af de nye metoder må dog vente en rum tid endnu, da arbejdet med en Helhedsplan formentlig først kan sættes i værk efter kommunalvalget i november 2013.
Helhedsplanen skal nemlig først laves i forlængelse af at linjeføringen for Bering-Bedervejen bliver fastlagt, da trafikforholdene i Mårslet vil blive påvirket af om hvor tæt Bering-Bedervejen kommer på vores by. Og Bering-Bedervejens placering bliver næppe besluttet på denne side af kommunevalget.
Se referat fra mødet med kommenen ved at klikke på Link.

P.S. Referatet har fået tilføjet et par præcisioner efter ønske fra en af kommunens mødedeltagere. Det referat, der er link til nu, er den opdaterede version.

link