Bedre bustider
21/1/2013

Der bliver langt bedre koordinering mellem bus- og togafgange til og fra Mårslet når Midttrafiks nye køreplaner træder i kraft i august.
I dag kører bus og tog det meste af dagen næsten samtidig fra Mårslet mod Aarhus og omvendt. Men fra august kommer bussens afgangstider til at ligge omtrent midt imellem togets afgange.
Det fremgik af det udkast til nye køreplaner som Midttrafik har haft i høring de seneste uger.
Mårslet Fællesråd har i et høringssvar rost de nye bustider, men dog også påvist et par skønhedsfejl.
Den endelige version af den køreplan offentliggøres i maj.
Læs høringssvaret via linket.

link