50.000 kr. bevilget
3/3/2013

Med 22 stemmer mod 1 vedtog Fællesrådets repræsentantskab i sidste uge at give 50.000 kr. til indsamlingen til Mårslet MultiHus.
I beslutningen indgår også en opfordring til borgere og virksomheder i Mårslet-området om at støtte MultiHus-projektet.
Ved valget af forretningsudvalg (FU) var der genvalg til de nuværende medlemmer bortset fra Jacob Lind, der efter eget ønske nu har forladt FU. I stedet blev Lars Munk valgt. Han har det seneste år været første suppleant. Den plads indtages nu af Anette Poulsen, der hidtil har været anden suppleant til den plads blev Sven Voxtorp valgt.
Et fyldigt referat fra repræsentantskabsmødet vil snarest blive lagt på maarslet.net.
Læs mere om MultiHus-projektet via linket. PerH.

link