Ingen trafikvagter
29/3/2013

Ligesom skolepatruljerne er også de to trafikvagts-ordninger på Hørretvej og Tandervej indstillet så længe lærerne er lock-outede. Trafikvagterne vurderer at der ikke er behov for dem i den tid konflikten kører. PerH.