Mårslet som forsøgsområde
1/5/2013

Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) arbejder aktuelt på at få Aarhus Kommune til at gøre Mårslet med omegn til forsøgsområde for nye former for borgerinddragelse.

Der kan for eksempel blive tale om forsøg med fokusgrupper, cafemøder og nye måder at bruge internettet på. Det hele med det formål at styrke dialogen mellem lokalområdet og kommunen samt udvide antallet af borgere som deltager i den lokale debat.

Ideen til Mårslet som forsøgsområde opstod på et møde som tre repræsentanter for FU 18. april havde med rådmanden for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen.

Mødet var sat i stand af rådmanden som gerne ville drøfte de ideer til nye former for borgerinddragelse som FU tidligere har præsenteret for magistratsafdelingen Teknik og Miljø.

På mødet fortalte Marc Perera at byrådet få dage forinden havde diskuteret et forslag til fornyelse af Århusmodellen for Borgerinddragelse, kaldet Borgersamarbejde Version 2.0.
Han opfordrede FU til sammen med flere repræsentanter for Mårslet at søge foretræde for Byrådets Økonomiudvalg der behandler det nye forslag.

FU-medlemmerne kontaktede derfor skolebestyrelsen, TMG og menighedsrådet for at få repræsentanter derfra med til et foretræde mandag 22. april. Desværre blev Økonomiudvalgets møde denne dag – og dermed foretrædet – aflyst i sidste øjeblik.
Der arbejdes nu på at få et foretræde i stand ved udvalgets møde 13. maj.

Efter det aflyste foretræde har menighedsrådet besluttet at det ikke vil deltage i et projekt med nye former for borgerinddragelse.
TMG’s formand Kurt Kirkedal Laursen har udtrykt sin fulde moralske opbakning, men TMG kan ikke afse ressourcer til at gå ind i arbejdet.

Formanden for skolebestyrelsen, Rikke Lysholm, oplyser at hun vil søge at finde nogen der kan repræsentere skolebestyrelsen ved foretrædet.
Klik på link for at se referat fra mødet med Marc Perera Christensen 18. april. PerH.

link