Nej til syltning
1/6/2013

De fem fællesråd i Aarhus Syd arbejder for at forhindre at byggeriet af Bering-Bedervejen bliver syltet. Fællesrådene presser også på for at få anlagt flere cykelstier i denne del af kommunen.

Mandag 24. maj havde repræsentanter for de fem fællesråd foretræde for byrådets Tekniske Udvalg for at fortælle om områdets trafikale problemer og behovet for løsninger.

”Hovedparten af vejene er små og smalle, og trafikbelastningen er meget større end det, de kan bære. De større veje er præget af for meget trafik i myldretider, og området er underforsynet med cykelstier”, sagde de blandt andet.

Initiativet til foretrædet blev taget af Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup. Mårslet Fællesråd var repræsenteret ved næstformand Jens Thomsen. De andre deltagende fællesråd var Kolt-Hasselager, Solbjerg og Tranbjerg.

Kommunen har planlagt at en VVM-undersøgelse af Bering-Bedervejen skal i offentlig høring i løbet af de kommende måneder. I den forbindelse skal vejens præcise linjeføring også diskuteres, inden den bliver besluttet i byrådet.

Ved at klikke på link kan du se det talepapir, som blev læst op ved foretrædet.

link