Ønsker fodgængerfelt igen
12/8/2013

Gruppen af frivillige trafikvagter på Tandervej forsøger nu at få kommunen til at genetablere det forgængerfelt der blev sløjfet forrige vinter.
I et brev til Trafik og Veje skriver trafikvagterne blandt andet:
"Efter sløjfningen er det blevet meget uklart for både fodgængere, bilister og trafikvagter hvor de førstnævnte skal og vil krydse vejbanen, og dette fører ofte til farlige situationer.
Vi oplever meget ofte at skolebørn og andre fodgængere går over vejbanen over en lang strækning. Det giver en trafik som er uoverskuelig og uforudsigelig for bilisterne."
Trafikvagternes ønske har opbakning fra både fællesrådet og skolebestyrelsen.
Endnu er der ikke kommet noget svar fra kommunen.
Læs hele brevet ved at klikke på Link.

link